Miljøteknikeren

Jan Hugo Schmidt
Mit navn er Jan Hugo Schmidt.
 
Jeg er innovatør, og arbejder med udvikling og innovation indenfor miljø og teknik, specielt indenfor energi - og ressourceforbrug.
 
Mit mål er at medvirke til at minimere disharmonien mellem mennesker og natur, ved at gøre dagens udfordringer indenfor teknik og miljø til morgendagens forretninger. - For kun derved kan vi både fortsætte den teknologiske udvikling, opretholde en høj levestandard, og sikre et værdigt livsgrundlag for kommende generationer. - Et perspektiv, der giver god mening hvis man har sat børn i verden.
 
Gennem mange års arbejde med natur og teknik, i det brændpunkt hvor teori omsættes til praksis, har jeg opbygget en bred viden om disse emner. Ligeledes har jeg altid været optaget af udvikling og innovation. - Har en konstant trang til at udfolde min kreativitet indenfor teknologisk udvikling, for derved at bidrage til at gøre verden bedre for mennesker og miljø.
 
Jeg har altid øje for ressourceudnyttelse, og kombinerer gerne ting på kryds og tværs, hvis det giver mening. Springer gerne ud i at eksperimentere, og lader processen vise vejen.
 
Næsten alt kan lade sig gøre, og som udgangspunkt synes jeg det giver mere mening af forsøge at arbejde udenom om barrierer, fremfor at se dem som stopklodser. Derfor arbejder jeg gerne ihærdigt med at lede projekter, og finde vejen frem.
 
Jeg står ved det de projekter jeg sætter i søen, og yder gerne en meget høj indsats for at få tingene til at lykkes. - Kun når jeg tager ejerskab for tingene, og samarbejder med andre, på kryds og tværs, kan jeg udrette noget af betydning.